Proudly-supporting-beyondblue-logo--colour-with-white-text

Teams U25,s Ladies

Teams U25,s Ladies

Women round 1

NSW 0 vs VIC 7

TAS 2 vs WA 5

Round 2

Tas 2 vs NSW 5

WA 4 vs Vic 3

Round 3

WA 6 vs NSW 1

Tas 2 vs Vic 5